MODEL CARS • TIPS & TRICKS

MODEL CARS • TIPS & TRICKS / How to paint , colour shades
At start is good to say or present suppliers from which is possible to buy colours there is (surely) more options, but Humbrol, Revell and Tamiya is easy to buy in our model shops. Mostly they are acrylic  and water and therefore are easily washable. I work with Revell and Tamiya paints. You can use differnt shades. I attached image with shades .
Before opening the color is well shake it due to the mixing. After opening, is good to clean lid on the edge of the lid, to avoid leak paint to the surface and during closing of the lid. Before dipping a brush to paint  I slightly clean him in thinner and mop. Transfer paint with brush to the bowl  (I use an empty slice of the larger tablets) because You need diluted colour. If You diluted it more than You want, just add little bit more colour. Its better painting with thinner colour to save details.  Sometime should happen that  the piece will be painted twice, but it's better than overflow him with paint and spoil the result.
For detail painting I useing brush Revell 00 thinnest diameter, Before I start painting part I attach brush with color to the slice to reduce color on brush to avoid overflow of details.  If an item consists of several parts that you want to paint with two or three colors, always let the first one enough time to dry. When will not enough dried after toucheing it could be left an imprint and ruin work. If you want to combine colors from different manufacturers try to use them on some piece together If they are work togeather good or not respond togeather, because You can dastroy your work. Details as buttons on the dashboard or screws on wheels I coloring with toothpicks. Procedure is simple soaking a toothpick into the paint takes on the quantity  which you need and paint part by putting. If somewhere paint goes over the button or screw let it dry well and fix it with color background.
With spray paint applying is process longer. If you have a surface ready for coating colors as was mentioned in previous post. Model clean in soapy water. From inside glue skewers with the end wrapped in paper tape so that during spraying is handling the model  better (best way is from inside of the roof / hood). Thus wrapped in tape, because when odliepaní it down very easily and leaves no trace. To paint coating My friend advised (martinovsvet.blogspot.com) and is as follows. first layer model just sprinkle color, wait 2-3 minutes and apply a thicker layer again wait 2-3 minutes and then apply a layer. This will continue until such a result as you imagine. Apply thin coats rather more in a row that you nezaliali details on the car. The model allow to dry (2 days) for non-uniform surface color of the sand with sandpaper 2000 under the water to achieve a smooth surface. The more fluff somewhere that does not matter. Apply the paint again and allow to dry for about a week to the place where, at least shed. In the next post I will describe application of decal, painting and polishing the model. (ENG)Na začiatok bude  asi dobré spomenúť výrobcov, od ktorých je možné farby kúpiť  je ich  (určite) viac, ale  Humbrol, Revell a Tamiya sa dajú kúpiť u nás v modelárskych obchodoch. Väčšinou sú farby acrylové a vodové teda ľahko riediteľné a zmývateľné. Ja pracujem s farbami Revell a Tamiya . Je možné  použiť rôzne odtiene . Vzorkovníky  som priložil formou obrázku.  
Pred otvorením je dobre farbu  chvíľku pretrepať, kôli tomu aby sa rozmiešala.  Po otvorení je dobré utrieť vrchnák o okraj aby vám farba  zbytočne nestekala na podložku  a aby ste sa pri zatváraní neušpinili od vrchnáku. Pred namočením štetcu do farby ho jemne prečistím v riedidle a utriem. Farbu si pomocou štetca  preneste  do nádobky (ja používam prázdny plátok od väčších tabletiek)  a to preto, že budete farbu musieť ešte nariediť. Riedenie nie je nič zložité jednoducho namočte štetec do  riedidla a následne do farby a takto pokračujte až kým nie je farba dostatočne nariedená.  Ak by sa Vám ju podarilo nariediť viac ako ste chceli jednoducho  pridajte trochu farby. Je lepšie farbiť s redšou farbou aby ste nepretreli detaily. Niekedy sa môže stať, že bude treba natrieť kus dvakrát, ale je to lepšie ako ho na prvýkrát zaliať farbou a pokaziť tak výsledok.
Pri farbení detailov používam štetec Revell 00 najtenší  priemer. Pred tým ako začnem farbiť kus štetec namočený vo farbe obtriem o kraj plátku aby som na ňom nemal veľa farby a nezalial detaily. Ak sa kus skladá z viacerých častí, ktoré chcete farbiť dvoma alebo troma farbami, vždy nechajte tej prvej dosť času na vyschnutie.  Keď nebude dostatočne preschnutá môže sa stať, že sa jej dotknete zanecháte odtlačok a pokazíte výsledok. Ak chcete skombinovať  farby od rôznych výrobcov  vyskúšajte si na nejakom kúsku či nebudú spolu reagovať  aby ste si  nepokazili svoju prácu.  Detaily ako gombíky na prístrojovej doske alebo skrutky na diskoch  farbím pomocou špáradla.  Postup je jednoduchý namočíte špáradlo do farby  naberiete množstvo, ktoré potrebujete a  priložením nafarbíte čo chcete. Ak niekde nafarbíte viac ako ste chceli  nechajte farbu dobre uschnúť a  opravte ju farbou podkladu.
Pri sprejovom nanášaní farby je postup dlhší. Ak máte povrch pripravený na nanášanie farby  ako bolo spomenuté v predošlom príspevku. Model odmastite umytím v jarovej alebo mydlovej vode. Z vnútra nalepte sekundovým lepidlom špajdľu s koncom obaleným v papierovej páske tak, aby sa počas striekania  dobre manipulovalo s autom (najlepšie z vnútra strechy/kapoty).  Preto obalenú v páske , lebo pri odliepaní ide veľmi ľahko dole a nezanecháva stopu.  Postup nanášania farby my poradil kamarát (martinovsvet.blogspot.com) a je nasledovný .  Prvou vrstvou model iba poprášte farbou, počkajte 2-3 minúty a aplikujte silnejšiu vrstvu  opäť počkajte 2-3 minúty  a znova naneste vrstvu. Takto pokračujte až kým nebude výsledok taký ako si predstavujete. Nanášajte radšej viac tenkých vrstiev za sebou aby sa Vám nezaliali detaily na aute. Model nechajte vyschnúť  (2 dni) v prípade nerovnomerného povrchu farbu zbrúste brúsnym papierom 2000 pod vodou aby ste dosiahli hladký povrch.  To že niekde zbrúsite viac nevadí. Naneste opäť farbu a nechajte schnúť asi týždeň na mieste kde sa minimálne práši.  V ďalšom príspevku  opíšem nanášanie decalov, lakovanie a leštenie modelu. (SVK)

Colour shades / Vzorkovník farieb 


Reactions:

0 comments:

Zverejnenie komentára