MODEL CARS • TIPS & TRICKS

MODEL CARS • TIPS & TRICKS / How to clean parts
If You are beginner is important to say don´t cut / slash all parts from frame on start, it is due to future when You will need this part and don´t know where is. Small parts is good to cut with scalpel to avoid damage. With bigger parts is possible use pincers. After remove part from frame is needed to clean. Big pieces is easy to cut with scalpel and than regrinding with abrasive paper 800. Than is needed to remove flashes from moulding. those are on each part, more or less visible lines. Remove them is not difficult, but is possible, that it is not possible do it first time. Progress is following with abrasive paper thickness 800  remove lines and regrind with abrasive paper 1000 to achieve better / soft surface. Never remove this lines with scalpel if You are beginner, should happen that You cut too much or strong and You will need repair it, whit what will be building take longer. On parts prepared like this dashed primer for plastic. No need to apply primer on all parts, apply it only on car body eventually  interior. After primer applying will be visible where is needed regrind lines and than again use primer, continue with this steps until the surface will be like You want it, than You can apply colour. Other parts You can start painting with colour which You choice. In next post I will write how to paint with brush, diluted colour and apply spray paint.
(ENG)  

Ak ste začiatočníci je dôležité povedať nevyrezávajte / nevystrihujte všetky časti z rámčeku hneď na začiatku, je to kôli tomu, aby ste neskôr nehľadali kus, ktorý práve potrebujete.  Malé časti  je dobré vyrezať  skalpelom aby sa nepoškodili. Pri väčších kusoch môžete použiť kliešte. Po  odstránení časti z rámčeku ju bude treba začistiť. Väčšie kúsky  sa dajú ľahko  odrezať skalpelom a následne prebrúsiť  brúsnym papierom hrúbky 800.  Ďalej  bude treba  odstrániť  preliatky z odlievania.  Tie sú na každej jednej časti viac či menej viditelné malé línie. Odstrániť ich nie je ťažké , ale je možné, že sa to nepodarí na prvýkrát.  Postup je nasledovný  brúsnym papierom  hrúbky 800  odstránime línie  a nakoniec prebrúsime s 1000 aby sme dosiahli  jemnejší  / hladší  povrch. Nikdy tieto línie neodstraňujte skalpelom ak ste začiatočníci, môže sa stať, že niekde zarežete viac alebo silnejšie a bude nutné povrch opravovať, čím bude trvať stavba dlhšie. Na takto pripravené časti nanesieme základ na plasty. Základ sa nemusí nanášať na všetky kusy, stačí ak ich nanesiete na karosériu prípadne interiér. Po nanesení  základu bude vidieť, kde treba ešte línie prebrúsiť potom znova naniesť základ takto pokračujte až kým nebude povrch podľa vašich predstáv potom môžete nanášať farbu. Ostatné časti môžete začať hneď farbiť s farbami aké ste si zvolili.  V ďalšom príspevku  napíšem ako farbiť štetcom, riediť farby a nanášať farbu sprejom.
(SVK) 
Reactions:

0 comments:

Zverejnenie komentára